Priserne på LEI-koder varierer på flere måder

Udstedere af LEI-koder har forskellig prissætning, og der er prisforskelle både blandt de danske udstedere og blandt udstedere af LEI-koder på det større internationale marked. For danske virksomheder, foreninger og fonde er det oftest bedst at vælge en dansk udsteder. Ved at vælge en dansk udsteder er der især den fordel, at udstederen tilbyder support på dansk. Samtidig vil en dansk udsteder af LEI-koder kende til eventuelle særlige forhold for danske finansielle aktører. Udstedelsen af LEI-koder sker efter samme procedure hos alle udstedere, for reglerne er fastlagt i autorisationen til at udstede LEI-koderne. Men der kan være forskelle i ekspertise og generel support.

Prisen pr. år er lavere ved lang gyldighedsperiode

På det danske marked for udstedelse af LEI-koder er det almindeligt, at priserne varierer i forhold til hvor lang en periode, LEI-koden skal være gyldig. Det bliver relativt billigere, jo længere periode du betaler for. Det normale blandt udstedere af LEI-koder i Danmark er at tilbyde gyldighedsperiode i enten 1, 3 eller 5 år.

Et priseksempel kan se sådan her ud:

  • 1 år LEI-kode: 349 kr.
  • 3 år LEI-kode: 987 kr./Svarende til 329 kr. pr. år
  • 5 år LEI-kode: 1.290 kr./Svarende til 258 kr. pr. år.
Du kan altså spare noget ved at vælge den længste gyldighedsperiode. Priserne ovenfor er eksklusiv moms, men hvis du har et gyldigt EU momsnummer, skal der heller ikke lægges moms på. Inkluderet i prisen er som regel også gebyret til GLEIF, som er den officielle instans, der fører kontrol med systemet.

Der er en del engelske forkortelser at holde styr på i dette system:

  • LEI: Legal Entity Identifier. LEI-koden er altså et slags CVR, der identificerer en finansiel aktør. LEI-koden består af 20 tegn, tal og bogstaver blandet.
  • GLEIF: Global Entity Identifier Foundation. Denne instans giver autorisation til udstedelse af LEI-koder og kontrollerer, at reglerne overholdes.
  • LOU: Local Operating Unit. Altså en Lokal Operativ Enhed, hvilket ganske enkelt vil sige de autoriserede udstedere af LEI-koder, der findes spredt i landene over hele verden.
Når du skal have en LEI, skal du altså have fat i en LOU, som har fået autorisation af GLEIF. Sådan er systemet, og der er de samme regler for alle udstedere i alle lande. Dog med undtagelse af prissætning og service generelt. Derfor kan det betale sig at tjekke udstederne og sammenligne priser og service. I princippet er der ikke noget i vejen for, at du får din LEI-kode af en LOU i et andet land. Men som dansk virksomhed, finansiel aktør i det hele taget, er det rart at kunne kommunikere med din LOU på dit eget sprog. Nogle situationer kræver måske også speciel information om danske forhold, hvor en dansk LOU formodentlig er bedre inde i sagerne end for eksempel en tysk eller engelsk LOU. Du har også ret til at skifte LOU, men først ved udløbet af gyldigheden for din nugældende LEI-kode. Når du sammenligner de forskellige LOU’er, bør du selvfølgelig sammenligne priser for udstedelse af LEI-kode. Men du bør også tjekke, om priserne er inklusive gebyret til GLEIF, og om der er eventuelt gebyr for oprettelse og fornyelse af LEI-kode. Det normale er, at prisen for LEI-koden er uden moms, men inklusive gebyret til GLEIF, og at der ikke er andre gebyrer at betale, hverken for oprettelse eller fornyelse. Men tjek det.